Moenie hier uraan-mynery toelaat nie!

Die Parlementêre Staande Komitee oor Natuurlike Hulpbronne se vergadering op Leonardville met die Stampriet Aquifer Uranium Mining Association, of te wel Sauma, het ten einde geloop. Sauma is sterk gekant teen die ontginning van uraan in die gebied as gevolg van moontlike waterbesoedeling. Die voorsitter van die komitee, Tjekero Tweya, het lede van die gehoor ‘n kans te gee om te praat en hul standpunte te opper. ‘n Ongeïdentifiseerde boer het opgestaan en gesê daar is geen manier waarop die komitee UraniumOne kan toelaat om in die omgewing te begin myn nie.