Meeste beesvleis in eerste kwartaal na Nederland uitgevoer

Volgens die Vee- en Vleisbedryfsverslag wat deur die Vleisraad van Namibië vrygestel is, is meer 1 652 ton beesvleis na verskeie bestemmings uitgevoer gedurende die eerste kwartaal van 2023, vergeleke met meer as 2 000 ton in dieselfde tydperk in 2022. Altesaam 61,7 persent van die totale uitgevoerde beesvleis is in die tydperk na Nederland uitgevoer, 16,6 persent na China, 11 persent na Suid-Afrika, 8,2 persent na die Verenigde Koninkryk, 2,3 persent na die Noorweegse mark en die oorblywende 0,2 persent is tussen Angola en Botswana verdeel.