Meatco se laat betaling plaas boere in NamRA-penarie

Die onlangse krisis wat Meatco produsente weens laat betalings in die gesig gestaar het, het ook ‘n effek op BTW-betalings gehad. Die Namibiese Landbou-unie sê aangesien die BTW-wet vereis dat uitset BTW verklaar word op die datum van faktuur en nie datum van betaling nie, het dit produsente onder die verpligting geplaas dat uitset BTW vanaf Meatco-slagting oorbetaal moet word aan NamRA nog voordat die uitset BTW ontvang is vanaf Meatco. Die LPO het reeds vroeg in Oktober vir NamRA genader om die uitdagings waarmee produsente te kampe het, aan te spreek. NamRA het hierdie week die uitdagings erken, maar sê dat hy sy mandaat moet volg om die BTW-wet bepalings na te kom. Maar, NamRA het boere gevra om hulle direk te nader en ook melding gemaak van die amnestieprogram wat tot Oktober volgende jaar duur.