Leerders se permitte vir eksamenlokale is gereed

Die onderwysministerie herinner beide die AS- en standaard-leerders wat vir die nasionale eksamens geregistreer het dat hulle toegangspermitte gereed is. Kandidate sal nie toegang tot lokale sonder die permit verkry nie. Dit is ook nodig vir die mondelinge eksamen wat op 18 September begin. Die ministerie se uitvoerende direkteur, Sanet Steenkamp.