Privaat kredietverlening neem in Junie met 2,9% toe

Kredietverlening in die privaat sektor het in Junie met 2,9 persent toegeneem, vergeleke met 1,5 persent in Mei. Die huidige repokoers van 7,75 persent is hoër as die inflasiekoers van 5,3 persent in Junie, wat aandui dat monetêre beleid beperkend is. Volgens Simonis Storm verklaar dit deels waarom kredietverlening aan die privaat sektor verlangsaam. Groei in kredietverlening in Junie is hoofsaaklik gedryf deur verhoogde vraag van 5,3 persent na krediet deur huishoudings, wat 55 persent van die totale krediet in die privaat sektor uitmaak. Dit is hoofsaak deur ander lenings en voorskotte, paaiemente, huur en verbandlenings. Persoonlike lenings en die gebruik van kredietkaarte het in Junie die momentum vir huishoudelike krediet laat voortduur.