Krag is lekker, maar waar’s die toilette?

Inwoners van Havana informele nedersetting spreek hul waardering uit vir die elektrifiseringsprojek wat tans in hul gebied aan die gang is, maar doen ‘n beroep op die Stad Windhoek om ook die probleem van water en sanitasie aan te spreek. Hulle sê die gebrek aan draagbare toilette lei daartoe dat mense in die veld ontlas, wat ‘n gesondheidsrisiko inhou en moeilik is vir bejaardes. Samora Machel-kiesafdelingsraadslid, Nestor Kalola, sê daar is steeds ‘n groot behoefte aan water aangesien sowat 80 000 huishoudings sedert onafhanklikwording in 1990 nie munisipale dienste soos behoorlike sanitasie het nie, wat gelei het tot die gebruik van oop ontlasting in die nedersetting.