Konferensie kyk na grondkwessies

Die Rehoboth-dorpsraad bied ‘n tweedaagse grondbestuur- en behuisingsontwikkelings-konferensie aan, wat fokus op verskeie kwessies wat insluit die beplanning, ontwikkeling en finansiering van grond. Die adjunk-minister van landelike ontwikkeling, Evelyn !Nawases-Tayele, sê dis belangrik om oplossings te vind vir informele nedersettings wat oral verrys asook die gebrek aan bekostigbare grond met dienste en genoeg behuising. Sy maan dat dit belangrik is dat konferensiegangers tasbare en implementeerbare intervensies vind.