Kleinsake-ombud kom in SA

Die Departement van Kleinsake-ontwikkeling in Suid-Afrika het aangekondig hy beplan om die Wysigingswetsontwerp op Nasionale Kleinsake in die Parlement ter tafel te lê. Die wetsontwerp sal dit moontlik maak om ’n staatsbeheerde maatskappy te stig wat kleinsakeondernemings ondersteun en wat voorsiening sal maak vir die aanstelling van ’n kleinsake-ombud. Minister Stella Ndabeni-Abrahams sê die maatreëls het ten doel om die kleinsakesektor te verbeter en groei en ontwikkeling in dié sektor te bevorder: