Keniaanse regter beslis huisvrouens moet salaris verdien

‘n Hoërhof-regter in Kenia het beslis dat om huisvrou te wees, ‘n volstydse werk is en dus, moet daar een of ander vorm van kompensasie wees. Regter Teresia Matheka het ‘n egskeidingsgeskil aangehoor en sê dit is onregverdig dat howe nie die bydra van huisvroue in ag neem nie. Matheka het beslis dat ‘n huisvrou ‘n maandelikse salaris moet verdien. Die klaer in die saak was ‘n geskeide vroue wat die hof gevra het om eiendom wat na die egskeiding verkoop is, gelyk te deel. Sy het bevind dat die bates van die geskeide paartjie gelyk gedeel moet word. Sy meen vroue wat by die huis bly dra ook by, nie net die een wat die geld inbring nie. Die saak is wyd bespreek regoor die land en daar is voorstelle gemaak dat huisvroue in Kenia 400 000 sjielings ‘n maand moet verdien – dis net minder as 55 000 Namibiese dollar.