Jeugraad se tenders is chaoties, foutief

Die Tender Bulletin het uitgevaar teen die Nasionale Jeugraad vir nege tenders wat hy in Maart vanjaar, die eerste sedert 2020, uitgereik het. Volgens die publikasie, ten spyte van opleiding wat die raad oor die verkrygingsprosedures ondergaan het, het hy steeds geen idee oor hoe om tenders uit te reik nie. Die tenders is chaoties en toe dit geadverteer was, is die sluitingsdatum verkeerd aangehaal. Toe dit in ‘n volgende advertensie gekorrigeer is, toe het die beskrywing van die tender ook verander. Die tipe verkryging is ook verkeerd aangedui. Die raad soek sosiale media bestuur, skryfbehoeftes, korporatiewe items, sagteware, reisdienste, Covid-voorkomingsgoedere, iets met agri-sake omdat dit nie duidelik is of dit toerusting of inisiatiewe is nie, en ook konsultasie-dienste. Die Tender Bulletin sê verder dat daar geen plek op die raad se webtuiste is om tenders te publiseer nie en dus is dit onmoontlik om te bepaal wat toegeken is en aan wie.