Jerry se wetsontwerp kan Grondwetlike krisis tot gevolg hê

Die wetsontwerp deur privaatburger Jerry Ekandjo, wat erkenning van gades in gay-huwelike sal verbied, is deur die Nasionale Vergadering aanvaar en, bly in die nuus. Ekandjo het ‘n definisie van gade voorgestel om teen die hooggeregshof se beslissing, om buitelandse gades in sulke huwelike te erken in terme van immigrasie wette, teen te werk. Sommige kenners meen die aanvaarding hiervan kan op ‘n Grondwetlike krisis uitloop. Die direkteur van die Instituut vir Openbare Beleidsnavorsing, Graham Hopwood, sê die wetsontwerp is ongrondwetlik en sal nie ‘n regstoets slaag nie.

Hy voeg by dit is kommerwekkend dat parlementslede so maklik die ‘onwettige’ wetsontwerp aanvaar het.