Hamata aan die woord oor langafstand-huwelike

Hidipo Hamata, wetgewer van die Popular Democratic Movement (PDM), het die regering vroeër gevra om ‘n beleid te ondersoek wat ‘n einde aan langafstand-huwelike sal maak. Hamata het dié mosie op 13 September in die parlement ter tafel gelê. Hamata het tydens die nasionale vergadering vandag in die parlement gesê hoekom die mosie belangrik is, en bygevoeg dat langafstand-huwelike die gemeenskappe en die nasie raak.