Dit blyk asof belangstelling in Lüderitz-eiendom skerp groei

Lüderitz ervaar op die oomblik ‘n herlewing in sy eiendomsmark aangedryf deur die onlangse olie-ontdekkings en groen-waterstofprojekte in die gebied. Die dorpsraad se waarnemende hoof uitvoerende beampte, Otto Shipanga het agt beplande eiendomverkope vir besware geadverteer. Twee van die eiendomme, beide industrieel, is vir energie- en brandstof-firmas met erwe van tussen 6 500 en 7 600 vierkante meter, die groter een wat vir 16,8 miljoen Namibiese dollar verkoop sal word. Twee inwoners blyk ook om vooruit te wil belê in die industriële gebied, en die dorpsraad wil ook ‘n groot stuk grond aan Rent-A-Drum verhuur oor ‘n periode van tien jaar. Besware moet teen 29 September ingedien word.